Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Važni telefonski brojevi

OPŠTINA STANARI
+387 (53) 201 810
JZU DOM ZDRAVLJA STANARI
+387 (53) 490 234
HITNA POMOĆ (124)
+387 (53) 490-235
ORGANIZACIJA CRVENOG KRSTA
+387 (53) 290 154
POLICIJSKA STANICA
+387 (53) 290 031
CIPS STANARI
+387 (53) 241 109
DOBROVOLJNA VATROGASNA JEDINICA
+387 (53) 290 153
JU CENTAR ZA KULTURU
+387 (53) 290 211
JU OSNOVNA ŠKOLA „DESANKA MAKSIMOVIĆ“
+387 (53) 290 026
JU SPORTSKO-TURISTIČKA ORGANIZACIJA
+387 (53) 290 742
JKP „EKOSFERA“
+387 (53) 490 077
UDRUŽENJE POLJOPRIVREDNIKA
+387 (53) 290 925
FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
+387 (53) 290 718
PIO STANARI
+387 (53) 290 201
ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
+387 (53) 290 152
OPŠTINSKA BORAČKA ORGANIZACIJA
+387 (53) 290 368
ORGANIZACIJA PORODICA POGINULIH I ZAROBLJENIH BORACA I NESTALIH CIVILA
+387 (53) 290 154
POŠTA STANARI
+387 (53) 290 015
ŽELJEZNIČKA STANICA
+387 (53) 209 000
REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE – PODRUČNA JEDINICA STANARI
+387 (53) 296 535