Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

EFT: Oglas za prijem na radno mjesto

Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju električne energije i proizvodnju, preradu, transport i trgovinu ugljem „EFT – Rudnik i Termoelektrana Stanari“ Stanari, raspisuje

OGLAS

za prijem na radno mjesto

REFERENT ZA NABAVKU I SPOLJNOTRGOVINSKE POSLOVE

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidat treba da ispunjava i sljedeće uslove:

  • VSS/VŠ – ekonomskog ili tehničkog smjera
  • Najmanje 3 godine radnog iskustva u poslovima nabavke, spoljne trgovine i/ili logistike
  • Dobro poznavanje rada na računaru (MS Office) i engleskog jezika u govoru i pismu
  • Posjedovanje vozačke dozvole – B kategorija

Osnovni zadaci radnog mjesta:

  • Nabavka materijala/usluga od dobavljača prema zahtjevima i internim procedurama Društva,
  • Obrada i kontrola ulazne dokumentacije, organizacija transporta robe, koordinacija sa špediterskim kućama i logističkim firmama u zemlji i inostranstvu.

Prijave na oglas dostaviti putem e-mail adrese: konkurs@eft-stanari.net

Uz prijavu na oglas potrebno je priložiti: biografiju, reference i preporuke, kopiju diplome i dokaz o radnom iskustvu.

U slučaju da kandidat ne bude izabran dokumenta se ne vraćaju i arhiviraju se u skladu sa propisima i internim aktima, osim ukoliko kandidat ne zahtijeva suprotno.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na testiranje i razgovor. Ostale prijave neće se dalje razmatrati u postupku prijema, a kandidati o tome neće biti posebno obaviješteni.

Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

EFT zadržava pravo da ne izvršim izbor po ovom oglasu.

Više informacija o kompaniji potražite na www.eft-stanari.net i www.eft-group.net.

Izvor: www.eft-stanari.net