Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Servisne informacije

Obavještenje

Na lokalnom kategorisanom putu L5 (R 474a – Stanari (Redak, Džamdžinac) – Ostružnja Donja (Džamdžinac – škola, Dabinac – Stevanovići – Krst, trgovina – Vidovići – R 474)), poddionica R474a-Stanari u dijelu naselja Stanari doći će do obustave saobraćaja 7 radnih dana (04.07.-11.07) u vremenu od 07-17 časova.

Read More

Teslić: Obavještenje o prekopavanju regionalnog puta

Obavještavamo Vas da će ZP “Elektro Doboj” a.d. Doboj, RJ Teslić, u skladu sa Rješenjem za prekop trupa regionalnog puta (P-I) 3105, broj 01-03-3A-5350/19 od 22.11.2019. godine od JP “Putevi RS”, dana 17.05.2020. godine (nedelja), u periodu od 08.00 – 16.00 časova vršiti radove na sanaciji 10 kV kabla na dionici Teslić 1 – Teslić 2, stacionaža km 0+980 pomenutog regionalnog puta.

Tačna lokacija izvođenja radova je u ulici Svetog Save, između skretanja u ulicu Branka Markočevića i ulicu Jefte Vukovića.

Građevinske radove na isjecanju asfalta, iskopu i zatrpavanju kablovskog rova, te betoniranju, asfaltiranju i vraćanju terena u prvobitno stanje vršiće preduzeće “Predo gradnja” d.o.o. iz Teslića.

Izvor: www.opstinateslic.com