Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Lice uspjeha: Jasna Lukić

Danas sa ponosom pišemo o svima dobro znanom lice uspjeha našeg kraja, gospođi Jasni Lukić. Ona je majka, supruga, uspješna savremena žena i delegat u Vijeću naroda Republike Srpske.

Stanarski kraj je gospođu Jasnu Lukić zapazio još kao malenu djevojčicu, učenicu Osnovne škole “Partizan” jer je bila jedan od najboljih đaka. Kasnije je pamtimo kao perspektivnog inženjera, zaposlenog u Rudniku lignita “Stanari”, a potom kao najuspješniju ženu u politici sa prostora naše opštine. Njen rad za ovaj kraj dobro su upamtili građani kojima je nesebično pomagala i pomaže. Nije lako susresti osobu čiji autoritet među narod ima nepromijenjeno ogroman značaj i danas kao i unazad 20 godina.

Upotnaćemo vas i sa nekim dijelovima njenje zvanične biografije.

Rođena  je 31.08.1965 godine u Doboju.

Osnovnu školu  završila je u Stanarima, srednju u Doboju, a studije na Prirodno-matematičkom fakultetu, odsijek HEMIJA-opšti smjer, u Sarajevu 1.februara 1990. godine i stekla zvanje diplomirani inženjer hemije.

Veći dio dosadašnjeg radnog vijeka provela je  u  privredi  u oblasti rudarstva, energetike, inspekcije nafte i naftnih derivata, uvođenja  sistema upravljanja menadžmenta kvaliteta, zaštite  životne sredine, zaštite  zdravlja i bezbjednosti na radu kao i  sistema akreditovanja inspekcijskih tijela i ispitnih laboratorija.

Bila je dugogodišnji poslanik u  Narodnoj skupštini Republike Srpske .

Udata je i majka jednog djeteta. Sa porodicom, trenutno, živi u Doboju, a Stanarčani je rado dočekuju vikendima i svakom slobodnom trenutku koji provodi u Stanarima.