Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

EFT Rudnik i Termoelektrana Stanari d.o.o

EFT Grupa se bavi trgovinom i investicijama u energetskom sektoru, posebno u zapadnoj, srednjoj i jugoistočnoj Evropi. Kroz trgovinu, ulaganja u nove energetske proizvodne pogone i izgradnju novih prenosnih kapaciteta, EFT predvodi razvoj tržišta električne energije u jugoistočnoj Evropi.

Rudnik

Eksploatacija uglja u rudniku Stanari se obavlja korištenjem kontinualne i diskontinualne tehnologije: potpuno modernizovanim BTO sistemom, hidrauličnim bagerima kašikarima i buldozerima za otkop međuslojne gline, kao i drugom pomoćnom mehanizacijom. Otkopani ugalj se utovara u kamione i odatle se transportuje do pogona za preradu. Ovakav način rada hidrauličnih bagera sa dirigovanim kapacitetima i mestima kopanja po slojevima neophodan je radi ujednačavanja i kontrole kvaliteta uglja za konačne potrošače. Ugalj se otkopava po slojevima i podetažama u pravcu sever jug i frontom napredovanja prema zapadu. Visinska podela etaža je prilagođena geološkim uslovima ležišta i tehnološkim karakteristikama otkopne mehanizacije.

Otkrivene rezerve uglja, na sjevernom dijelu ležišta Stanari, na kraju 2018. godine iznose preko 11.000.000 tona a planirano je da se snabdijevanje TE Stanari ugljem vrši do 2030. godine.

Termoelektrana

U maju 2010. godine, EFT – Rudnik i Termoelektrana Stanari d.o.o. i Dongfang Electric Corporation potpisali su ugovor o izgradnji termoelektrane snage 300 MW u neposrednoj blizini rudnika Stanari. Osnovni parametri tehnološkog koncepta TE Stanari su:

Jedan blok instalisane snage 300
MW Kotao sa sagorijevanjem u cirkulacionom fluidizovanom sloju sa podkritičnim parametrima pare
Parna turbina sa jednim međupregrijavanjem Vazduhom hlađeni kondenzator
Povezivanje na 400 kV dalekovod

Procjena uticaja i ekološka dozvola

Projekat razvoja i izgradnje TE Stanari je prošao sve neophodne faze procjene uticaja na životnu sredinu i pribavljanja ekološke dozvole, u skladu sa važećom regulativom Republike Srpske i BiH

Kontakt

Galerija slika